Privacy policy

Privacy verklaring voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website(s) van suppord bezoekt

 

1. Beheer

De website https://suppord.nl en alle gerelateerde (sub)domeinnamen (hierna te noemen suppord) worden beheerd door suppord.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken waaronder het surfgedrag en bezoek aantal aan suppord worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschreven voor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en email adres.

2b suppord zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. suppord kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer, maar niet beperkt tot, het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc. , waarvan suppord denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a suppord maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan suppord de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vindt je onze Cookie verklaring.

3c Via Google Analytics worden op https://suppord.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik manken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

3d Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij suppord. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website.

5. Inzagerecht

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door suppord en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres te vinden op de contactpagina van deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

6. Disclaimer

suppord is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Vragen of klachten?

Heb je een vraag of klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen d.m.v de contactgegevens op de contactpagina Ben je niet tevreden met ons antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Cookie verklaring

 

 

Naam Provider Doel Geldigheid type
ci_session suppord.nl Beveiligingstoken voor de sessie 1 uur http
csrf_cookie suppord.nl Beveiligingstoken 1 uur http
_ga suppord.nl Registreert een uniek nummer om bezoekersstatistieken te maken 2 Jaar http
_gat suppord.nl Gebruikt door Google Analytics om snelheid te optimalizeren Sessie http
_gid suppord.nl Registreert een uniek nummer om bezoekersstatistieken te maken Sessie http
cb-enabled suppord.nl Registreert de bevestiging van de cookies 1 Jaar http

 

 

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.